(ដូហា)៖ ការប្រកួតបាល់ទាត់ FIFA World Cup 2022 នៅប្រទេសកាតា វគ្គ ១៦ក្រុមចុងក្រោយរវាងក្រុមប្រេសុីល ប៉ះកូរ៉េខាងត្បូង នាម៉ោង ២រំលងអាធ្រាត្រនេះចាប់ផ្តើម។

ជំនួបរវាងក្រុមទាំងពីរ បើក្រុមណាឈ្នះ នឹងមានសិទ្ធិឆ្លងទៅវគ្គ ៨ក្រុមចុងក្រោយ ដោយត្រូវជួបក្រុមក្រូអាត៕