(ភ្នំពេញ)៖ ប្រម៉ូសិន Stay Home Stay Safe ! Midea បានរៀបចំការប្រម៉ូសិនយក្សដ៏សម្បើមអស្ចារ្យជាមួយ TinhTinh ដោយបញ្ចុះតម្លៃគ្រប់ផលិតផល ចំណេញលើសពីចំណេញ «ថែមថែមៗ» ទិញកាន់តែច្រើន ថែមថែមក៏កាន់តែច្រើនៗ។

ប្រូម៉ូសិនចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ២០២១។ សូមកុំឲ្យឱកាសពិសេសនេះរំលងផុតណា។

មានរៀបចំកម្មវិធី Live ផ្ទាល់នៅក្រុមហ៊ុនមីឌា នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា។ សូមចូលរួមក្នុងការ Live ផ្ទាល់ពី Facebook page #Mideacombodia និង #tinhtinhshop វេលាម៉ោង ៣៖០០នាទី រហូតដល់ម៉ោង ៤៖០០នាទីល្ងាច។

អាចទាក់ទងមកកាន់លេខ 0966 888 507/085 888 507/093 888 507 ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន កាន់តែរហ័ស៕