(ភ្នំពេញ)៖ បញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតដល់ 20% ក្នុងឱកាសវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញ ជាមួយរូបរាងស្រស់ស្អាតថ្មីនៃហាង Cool Cake & Flower បូកថែមជាមួយរសជាតិកាន់តែស្រទន់ និងជក់ចិត្ត !!!

បញ្ចុះតម្លៃនេះផ្តល់សម្រាប់អ្នកទិញ ឬកុម្ម៉ង់នំ Cake ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ឧសភា ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៨ មិថុនា ២០២១!

Tel & Telegram: 098 628 628
Order by Telegram: @danyseng
ផ្ទះលេខ 71 ផ្លូវ61 សង្កាត់ស្រះចក ភ្នំពេញ !