(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាកាស់ លែន បានប្រកាសពីគម្រោងវិនិយោគថ្មីមួយ លើការដាំដុះខ្នុរការុដ ដែលលោកអ្នកចំណាយលើការទិញដើមខ្នុរការុដចាប់ពី១០០ ដើម ឬផ្ទៃដី១ហិកតាដែលមាន៨៣៣ដើមក៏បាន ដោយក្រុមហ៊ុននឹងដាំដើមខ្នុរនោះ លើដីធ្លីរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ ស្រោចទឹក ថែទាំរហូតចេញផលផ្លែ ពិសេសប្រមូលទិញទិន្នផលវិញ ក្នុងតម្លៃទីផ្សារ។

ក្រុមហ៊ុននេះបញ្ជាក់ថា ខ្លួនធានាលើការដាំដុះ ថែទាំតាមបែបបច្ចេកទេស ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ និងរស់បានយូរមិនក្រោម១០ឆ្នាំ, ធានាលើទីផ្សារលក់ទិន្នផលចេញពិតៗ ដោយមានកិច្ចសន្យាជាសំអាង ទទួលស្គាល់ដោយមេធាវី និង ឯកសារការចំណាយ និងលក់ចេញបើកយ៉ាងទូលាយ សម្រាប់ម្ចាស់ទុនទាំងអស់។

ជាមួយគ្នានេះ ក្រុមហ៊ុន មាកាស់ លែន បន្តថា ខ្លួនប្រកាន់ជំហរលើគោលការណ៍ស្មោះត្រង់ទំនួលខុសត្រូវ និងផលចំណេញរួម។ ព័ត៌មានបន្ថែមអាចឆាត តេឡេក្រាម ឬសួរនាំដោយផ្ទាល់ តាមរយលេខទូរស័ព្ទ៖ 081 65 90 90, 098 822 988 (Smart), 090 65 90 90, 0977507000
(Metfone)៕