(រ៉ូម)៖ ព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ដ៏រំជើបរំជួលដែលប្រិយមិត្តទូទាំងសកលលោកទន្ទឹងរង់ចាំនោះ UEFA Euro 2020 នឹងចាប់ផ្តើមប្រកួតជាផ្លូវការនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រ ឈានចូលថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ដែលមាន ២៤ប្រទេស ចែកចេញជា ៦ពូលដោយក្នុង ១ពូល មាន៤ក្រុមធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាបន្តបន្ទាប់។

ជាបន្តទៅទៀតនេះ Fresh News Plus សូមបង្ហាញជូននូវកម្មវិធី ក៏ដូចជាម៉ោងប្រកួតទាំង ៦ពូលដែលមានចាប់ពីពូល A ទៅដល់ពូល F មានដូចខាងក្រោម ដោយមានអ៉ីតាលី ប៉ះតួកគីប្រកួតបើកឆាកមុនគេចេញពូល A ទៅ។

ពូល A
តួកគី v អ៉ីតាលី (ម៉ោង ២៖០០នាទីរំលងអាធ្រាត្រ, ថ្ងៃទី១២-មិថុនា)
វ៉េល v ស្វីស (ម៉ោង ៨៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី១២-មិថុនា)
តួកគី v វ៉េល (ម៉ោង ២៣៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី១៦-មិថុនា)
អ៉ីតាលី v ស្វីស (ម៉ោង ២៖០០នាទីរំលងអាធ្រាត្រ, ថ្ងៃទី១៦-មិថុនា)
អ៉ីតាលី v វ៉េល (ម៉ោង ២៣៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី២០-មិថុនា)
ស្វីស v តួកគី (ម៉ោង ២៣៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី២០-មិថុនា)

ពូល B
ដាណឺម៉ាក v ហ្វាំងឡង់ (ម៉ោង ២៣៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី១២-មិថុនា)
ប៊ែលហ្សិក v រុស្ស៊ី (ម៉ោង ២៖០០នាទីរំលងអាធ្រាត្រ, ថ្ងៃទី១៣-មិថុនា)
ហ្វាំងឡង់ v រុស្ស៊ី (ម៉ោង ២០៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី១៦-មិថុនា)
ដាណឺម៉ាក v ប៊ែលហ្សិក (ម៉ោង ២៣៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី១៧-មិថុនា)
ហ្វាំងឡង់ v ប៊ែលហ្សិក (ម៉ោង ២៖០០នាទីរំលអាធ្រាត្រ, ថ្ងៃទី២២-មិថុនា)
រុស្ស៊ី v ដាយណឺម៉ាក (ម៉ោង ០២៖០០នាទីរំលងអាធ្រាត្រ, ថ្ងៃទី២២-មិថុនា)

ពូល C
អូទ្រីស v ម៉ាសេដូនី (ម៉ោង ២៣៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី១៣-មិថុនា)
ម៉ាសេដូនី v អ៊ុយក្រែន (ម៉ោង ០២៖០០នាទីរំលងអាធ្រាត្រ, ថ្ងៃទី១៤-មិថុនា)
អ៊ុយក្រែន v ម៉ាសេដូនី (ម៉ោង ២០៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី១៧-មិថុនា)
ហូឡង់ v អូទ្រីស (ម៉ោង ០២៖០០នាទីរំលងអាធ្រាត្រ, ថ្ងៃទី១៨-មិថុនា)
ម៉ាសេដូនី v ហូឡង់ (ម៉ោង ២៣៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី២១-មិថុនា)
អ៊ុយក្រែន v អូទ្រីស (ម៉ោង ២៣៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី២១-មិថុនា)

ពូល D
អង់គ្លេស v ក្រូអាត (ម៉ោង ២០៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី១៣-មិថុនា)
ស្កុតឡេន v សាធារណរដ្ឋឆេក (ម៉ោង ២០៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី១៤-មិថុនា)
ក្រូអាត v សាធារណរដ្ឋឆេក (ម៉ោង ២៣៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី១៨-មិថុនា)
អង់គ្លេស v ស្កុតឡេន (ម៉ោង ០២៖០០នាទីរំលងអាធ្រាត្រ, ថ្ងៃទី១៩-មិថុនា)
ក្រអាត v ស្កុតឡេន (ម៉ោង ០២៖០០នាទីរំលងអាធ្រាត្រ, ថ្ងៃទី២៣-មិថុនា)
សាធារណរដ្ឋឆេក v អង់គ្លេស (ម៉ោង ០២៖០០នាទីរំលងអាធ្រាត្រ, ថ្ងៃទី២៣-មិថុនា)

ពូល E
ប៉ូឡូញ v ស្លូវ៉ាគី (ម៉ោង ២៣៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី១៤-មិថុនា)
អេស្ប៉ាញ v ស៊ុយអែត (ម៉ោង ០២៖០០នាទីរំលងអាធ្រាត្រ, ថ្ងៃទី១៥-មិថុនា)
ស៊ុយអែត v ស្លូវ៉ាគី (ម៉ោង ២០៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី២០-មិថុនា)
អេស្ប៉ាញ v ប៉ូឡូញ (ម៉ោង ០២៖០០នាទីរំលងអាធ្រាត្រ, ថ្ងៃទី២០-មិថុនា)
ស្លូវ៉ាគី v អេស្ប៉ាញ (ម៉ោង ២៣៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី២៣-មិថុនា)
ស៊ុយអែត v ប៉ូឡូញ (ម៉ោង ២៣៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី២៣-មិថុនា)

ពូល F
ហុងគ្រី v ព័រទុយហ្គាល់ (ម៉ោង ២៣៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី១៥-មិថុនា)
បារាំង v អាល្លឹម៉ង់ (ម៉ោង ០២៖០០នាទីរំលងអាធ្រាត្រ, ថ្ងៃទី១៦-មិថុនា)
ហុងគ្រី v បារាំង (ម៉ោង ២០៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី១៩-មិថុនា)
ព័រទុយហ្គាល់ v អាល្លឺម៉ង់ (ម៉ោង ២៣៖០០នាទីយប់, ថ្ងៃទី១៩-មិថុនា)
អាល្លឹម៉ង់ v ហុងគ្រី (ម៉ោង ០២៖០០នាទីរំលងអាធ្រាត្រ, ថ្ងៃទី២៤-មិថុនា)
ព័រទុយហ្គាល់ v បារាំង (ម៉ោង ០២៖០០នាទីរំលងអាធ្រាត្រ, ថ្ងៃទី២៤-មិថុនា)៕