(ភ្នំពេញ)៖ ប្រម៉ូសិនពាក់កណ្តាលឆ្នាំ បានមកដល់ទៀតហើយ! ទទួលបានប្រាក់វិញ ៣០% (រហូតដល់ ១០ដុល្លារ) រាល់ការទូទាត់តាមអេស៉ីលីដាម៉ូបាល នៅផ្សារទំនើប អ៉ីអន ម៉ល ភ្នំពេញ និងផ្សារទំនើបអ៉ីអន ម៉ល សែន សុខ ស៉ីធី ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់អស់ពីស្តុក។

សូមជម្រាបថា ធនាគារនឹងបញ្ចូលប្រាក់នេះជូនលោកអ្នក នៅពាក់កណ្តាលខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១៕