(ភ្នំពេញ)៖ វិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជាមួយធនាគារ ឈីហ្វ នឹងមានសុវត្ថិភាព និង ទំនុកចិត្ត ដោយអត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង ជាប្រាក់រៀល និង ប្រាក់ដុល្លារ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ សាខាធនាគារ ឈីហ្វ តាមរយៈ៖
* លេខទូរសព្ទ 023 900 878 (ទីស្នាក់ការកណ្តាល, Head Office)
* លេខទូរសព្ទ 012 256 989 / 023 900 879 (សាខាព្រះនរោត្តម, Preah Norodom Branch)
* លេខទូរសព្ទ 085 789 456 / 023 212 878 (សាខាផ្សារអូឡាំពិក, Olympic Branch)
* លេខទូរសព្ទ 077 999 629 / 023 230 488 (សាខាច្បារអំពៅ, Chbar Ampov Branch)
* អ៉ីម៉ែល [email protected]
* គេហទំព័រ www.chiefbank.com.kh