(ភ្នំពេញ)៖ ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ កន្លងមកនេះ បានបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថា សុខភាពមាត់ធ្មេញល្អជួយពង្រឹងប្រពន្ធ័ភាពសុំាដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩។ ក្រៅពីការលាងសម្អាតដៃ អនាម័យខ្លួនប្រាណ និងរក្សាគម្លាតសង្គម ការរក្សារសុខភាពមាត់ធ្មេញអោយបានល្អ ពិតជាមិនអាចខ្វះបាន ព្រោះមាត់ធ្មេញជាច្រកចូលដ៏ចំបង នៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩។ Ref. Dr Z. Brian and Dr J.A. Weintraud - CDC, Centers for Disease Control & Prevention. Aug 2020)។

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់អនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល អង្គការសុខភាពពិភពលោក និងស្តង់ដារការពារការចម្លងមេរោគ ដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ និងបុគ្គលិកពីជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩។

ទំនាក់ទំនងណាត់ជួបជាមួយទន្តបណ្ឌិតនៅរំចង់ ឥឡូវនេះ 069 811 338 សម្រាប់ការពិនិត្យនិងសម្អាតមាត់ធ្មេញរៀងរាល់៦ខែម្តង ដើម្បីពង្រឹងប្រពន្ធ័ភាពសុំាក្នុងមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នក ក៏ដូចជាជួយការពារលោកអ្នកពីជំងឺកូវីដ១៩ ធ្ងន់ធ្ងរ។

ឥឡូវនេះមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់មានការផ្តល់ជូនពិសេសដែលមិនធ្លាប់មានដូចខាងក្រោម៖