(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសពិសេសនៅខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ រាល់ការជាវឈុតកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពណាមួយ ពី Safe home technology លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមពីលើកញ្ចប់សំខាន់ៗដូចជា ឈុត៦គ្រាប់ បញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមពីលើកញ្ចប់ ៥ដុល្លារ, ឈុត ៨គ្រាប់ បញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមពីលើកញ្ចប់ ១០ដុល្លារ និងឈុត ១៦គ្រាប់ បញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមពីលើកញ្ចប់ ២០ដុល្លារ។

Safe home technology ក៏មានជាងជាបុគ្គលិកផ្ទាល់មានជំនាញច្បាស់លាស់ មានភាពទំនួលខុសត្រូវជាមួយនឹងរចនាបថស្អាត។ ដើម្បីជៀសវាងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន យកជាងពីខាងក្រៅធ្វើជូនដោយគ្មានទំនួលខុសត្រូវ និងសេវាកម្មល្អ សូមជ្រើសរើសនៅទីនេះ ខណៈក្រុមហ៊ុនក៏ទទួលចែកចាយនូវផលិតល្អបំផុត ពីរោងចក្រផ្ទាល់ផងដែរ។

រាល់ការជាវជាឈុតអតិថិជននឹងទទួលបាននូវការ Free បន្ថែមដូចជា ការតំឡើងដោយឥតគិតថ្លៃ, Hard disk, Power Supply, ខ្សែកាមេរ៉ា, ខ្សៃ HDMI/VGA, ក្បាលBNC, DDNS/Cluod IP សម្រាប់មើលតាមទូរសព្ទ ជាមួយនឹងការធានាពេញ១ឆ្នាំ។

សូមទំនាក់ទំនង E-mail៖ [email protected] និងទៅកាន់អាសយដ្ឋាន នៅជិតស្តុបអាងទឹកអូរទ្បាំពិច #168D, St. 215 (Nehru Blvd), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh ឬចុចទីនេះដើម្បីស្វែងរកទីតាំងហាង https://goo.gl/maps/JdvWpUzgrgT2 ។ ព័ត៌មានលម្អិត តាមទូរសព្ទលេខ៖ 023 885 369, 077 505 400, 093 505 400, Telegram / Line / Viber 077 505 400៕