(ភ្នំពេញ)៖ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ បានប្រកាសបើកវគ្គសិក្សារយៈពេលខ្លី រយៈពេល ៣ខែ លើមុខវិជ្ជាគំនូរ រៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

ការចូលរៀននឹងចាប់ផ្តើមឡើងនៅថ្ងៃទី១១-១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខនេះ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹង៖