(ភ្នំពេញ)៖ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ បានប្រកាសពីការបង្រៀនវគ្គខ្លី ជំនាញល្ខោនខោល ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សាធារណជនទូទៅ ហើយបើកទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹង៖