(ភ្នំពេញ)៖ គម្រោង ដឹណេតឆឺរ៉ល ជាគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានបែបសហគមន៍ធម្មជាតិបៃតងមួយដែលនឹងត្រូវសាង់សង់នៅលើផ្ទៃដីសរុប ៦០ហិកតា មានឧទ្យានធម្មជាតិដ៏ធំទំហំ ៤.៥ហិកតា និងមានទន្លេអមសងខាងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាប់ផ្លូវជាតិ 6A។

បុរី ហ្គោលដេន ផាក ផ្តល់ជូនឱកាសពិសេសចំណេញរហូតដល់ ១៧% ជាមួយលក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់ងាយស្រួលបង់ ២០% ដោយមិនចាំបាច់កក់ប្រាក់ និង គ្មានការប្រាក់រយៈពេល ៣០ខែ រួសរាន់ឡើងដើម្បីកុំឱ្យឱកាសចំណេញកន្លងផុត ព្រោះការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសនេះមានមានសុពលភាពត្រឹមខែមីនានេះ តែប៉ុណ្ណោះ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 060 777 998 / 070 777 998 / 095 777 998
ទីតាំងគម្រោងដឹណេតឆឺរ៉ល: http://bit.ly/BoreyGoldenParkTheNatural