(ភ្នំពេញ)៖ កាន់តែពិសេសសម្រាប់ខែឧសភានេះ! បុរីវិមានសំណាងបានរៀបចំនូវប្រម៉ូសិនពិសេស និងអស្ចារ្យជូនអតិថិជន ដោយលោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រព័ន្ធស្មាតហូម ដែលមានដូចជា៖ ប្រព័ន្ធបិទបើកទ្វាររបងស្វ័យប្រវត្តិ ប្រព័ន្ធបិទបើកភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិ ប្រព័ន្ធបិទបើកវាំងននស្វ័យប្រវត្តិ ប្រព័ន្ធសម្លេងជូនដំណឹងគ្រប់បន្ទប់ និងប្រព័ន្ធបញ្ជាទូរទស្សន៍ speaker និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ។

អ្វីដែលពិសេសគឺលោកអ្នកនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតផ្សងសំណាង រថយន្ត Lexus LX 600សេរីឆ្នាំ 2022។ ប្រម៉ូសិននេះចាប់អនុវត្តន៍ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ។ បញ្ជាក់ ប្រម៉ូសិននេះ សម្រាប់តែ ៥វីឡាដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖

* 095 96 2000
* Email: [email protected]
* ទីតាំងបុរី៖ https://bit.ly/3rBzGAQ