(ភ្នំពេញ)៖ ឧកញ៉ាបណ្ឌិត គីម ហ៊ាង ម្ចាស់គម្រោងបុរី វិមានសំណាង និងបុរី KS Residence & Samnang Land បានប្រកាសថា ភ្នាក់ងារលក់ ដែលអាចលក់វីឡានៅបុរី វិមានសំណាង លើសពី៣ ឬ KS Residence & Samnang Land លើសពី១២ នឹងត្រូវបានទទួលការអញ្ជើញ ធានា និងចេញថ្លៃឲ្យទៅលេងអាមេរិក ឬមើលបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេសជាមួយលោកឧកញ៉ា នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤។

បុគ្គលិកពេញម៉ោងនៅ Borey Vimean Samnang, Borey KS Residence, Samnang Land, Khmer Real Estate Co., Ltd, KW Cambodia, KW Cambodia Agent ទូទាំងប្រទេស ព្រមទាំងភ្នាក់ងារ ដែលធ្លាប់លក់បានហើយនៅបន្តលក់ បុរី វិមានសំណាង KS Residence & Samnang Land សុទ្ធតែទទួលបានសន្លឹកឆ្នោត ដើម្បីចាប់យក ផ្ទះ ដី ទៅលេងអាមេរិក ទៅលេងអង់គ្លេស និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តច្រើនទៀត។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទង ០៩៥ ៩៦ ២០០០ សម្រាប់បុរី វិមានសំណាង ០៦៩ ៩៦ ២០០០ សម្រាប់បុរី KS Residence & Samnang Land លេខ ០១១ ៩៦ ២០០០ សម្រាប់ KW Cambodia Agent និង០៨១ ៩៦ ២០០០ សម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ រៀល អ៉ីស្ទេត៕