(ភ្នំពេញ)៖ ព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី១២ ដែលកម្ពុជារៀបចំ នឹងប្រព្រឹត្តិទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣។ ទន្ទឹមនឹងព្រឹត្តិការណ៍រៀបនឹងចូលមកដល់ជាផ្លូវការ ប្រតិភូកីឡា ដែលមានទាំងអត្តពលិក និងមន្ត្រីបច្ចេកទេស បាននិងកំពុងធ្វើដំណើរមកកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

ជាមួយគ្នានេះ អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ដែលជា DNA ដ៏សំខាន់ បានចាប់ផ្តើមបំពេញការងាររបស់ខ្លួន ដោយជួយសម្រួលប្រតិភូកីឡាដែលមកកម្ពុជា យ៉ាងរីករាយ និងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត៕

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖