(ភ្នំពេញ)៖ សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ នៅថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នឹងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លី ក្រោមប្រធានបទ «តួនាទី និងសិទ្ធិអំណាច មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ ពាក់ព័ន្ធក្រមព្រហ្មទណ្ឌ»។ នេះបើតាម សេចក្តីជូនដំណឹង ដែលបណ្តាញ Fresh News ទទួលបាន៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង៖