(បាត់ដំបង)៖ ស្តង់ ធនាគារ ជីប ម៉ុង បានលេចវត្តមាន ក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីដ៏អស្ចារ្យ BOND FOR MORE CONCERT នៅខេត្តបាត់ដំបង នាថ្ងៃទី១៨ និង១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ។ ក្នុងកម្មវិធីនេះ នៅស្តង់ធនាគារ ជីប ម៉ុង មានសហការីរង់ចាំផ្តល់ជូនព័ត៌មាន និងដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ឆ្លាតវៃ ថែមទាំងមានការចែកជូនកាដូពីស្តង់ ធនាគារ ជីប ម៉ុង។

ជាពិសេសបងប្អូនដែលបានចូលរួម អាចទូទាត់បានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយ KHQR របស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង នៅពេលទិញទំនិញនៅគ្រប់ស្តង់ទាំងអស់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខ៖ 081/066 811 911 ៕