(ភ្នំពេញ)៖ សម្រាប់អតិថិជនធនាគារ ជីប ម៉ុង អាចរីករាយនឹងការផ្តល់ជូនពិសេស ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ១០% នៅសណ្ឋាគារ Fairfield by Marriott Phnom Penh ដែលជាសណ្ឋាគារលំដាប់ពិភពលោកចំកណ្តាលបេះដូងនៃរាជធានីភ្នំពេញ ដោយគ្រាន់តែធ្វើការទូទាត់តាមកាតឥណពន្ធ VISA Platinum (10% OFF) ឬ VISA Classic (5% OFF) របស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង។

ការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងៗទៀតពីធនាគារ ជីប ម៉ុង សូមចូលទៅកាន់៖ https://www.chipmongbank.com.kh/km/promotion-visa-card និងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខ៖ 081/066 811 911 ៕