(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ប្រកាសពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយនានាដោយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ត្រូវលក់សាំងធម្មតា និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ ​ត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃដូចគ្នា គឺ ៤ ៣០០រៀល ក្នុង១លីត្រ៕