(ភ្នំពេញ)៖ នៅក្នុងយុគសម័យដែលគេហដ្ឋានកំពុងមានទំនាក់ទំនងច្រើនជាងពេលណាៗទាំងអស់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ ការកំសាន្ត និងការងារពីចម្ងាយក្លាយជាបទដ្ឋាននៃការតភ្ជាប់ សេវាអុីនធឺណិតដែលអាចទុកចិត្តបាន និងល្បឿនលឿនជារឿងចាំបាច់។ ដោយទទួលស្គាល់ ពីតម្រូវការនេះ ក្រុមហ៊ុន TODAY internet បានបង្កើតនូវកញ្ចប់អុីនធឺណិតដ៏សាកសមសម្រាប់ ការប្រើប្រាស់តាមគេហដ្ឋានដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

អតិថិជនតាមគេហដ្ឋានទាំងអស់នឹងទទួលបានកញ្ចប់សេវាអុីនធឺណិតថ្មីចំនួន ៣ ជម្រើសដូចខាងក្រោម៖
* TODAY FiberLink (Light Usage) ដែលមានល្បឿន 45Mbps សាកសមសម្រាប់ អតិថិជនដែលមានសមាជិកគ្រួសារតិចជាង ៥នាក់ដោយចំណាយត្រឹមតែជាង ១៧ដុល្លារក្នុង ១ខែ។
* TODAY FiberLink (Moderate Usage) ដែលមានល្បឿន 60Mbps សាកសមសម្រាប់ អតិថិជនដែលមានសមាជិកគ្រួសារតិចជាង ៨នាក់ដោយចំណាយត្រឹមតែជាង ២៥ដុល្លារក្នុង ១ខែ។
* TODAY FiberLink (Heavy Usage) ដែលមានល្បឿន 80Mbps សាកសមសម្រាប់ អតិថិជនដែលមានសមាជិកគ្រួសារច្រើនជាង ៨នាក់ដោយចំណាយត្រឹមតែជាង ៣០ដុល្លារក្នុង ១ខែ។

ជាមួយកញ្ចប់ថ្មីនេះអតិថិជនទាំងអស់នឹងទទួលបានអាំងប៉ាវជាការដូរអមជាមួយនឹងការតំឡើងដោយឥតគិតថ្លៃ ល្បឿន Upload/Download ស្មើរគ្នា ការប្រើប្រាស់គ្មានដែនកំណត់ ភ្ជាប់ជូនកាមេរ៉ានៅផ្ទះ និងផ្តល់ជូនការជួលដុំ Router ដែលមានល្បឿន 5G ដោយឥតគិតថ្លៃ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ Sales hotline 087 21 55 77 / Office 070 21 55 77 ឬតាមរយៈ Facebook Messenger “TODAY Internet” ឬគេហរទំព័រ today.com.kh។