(មណ្ឌលគិរី)៖ ការប្រគំតន្រ្តីលំដាប់ស្តង់ដារខ្ពស់ GANZBERG IDOL Concert 2024 នឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរី នៅថ្ងៃទី២-៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ជាមួយតារាចម្រៀងល្បីៗប្រចាំប្រទេសជាច្រើនដួង និងបទចម្រៀងកន្រ្តាក់អារម្មណ៍។

GANZBERG បានស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ទៅទទួលអារម្មណ៍រីករាយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា GANZBERG តែងតែមានការប្រគំតន្រ្តីខ្នាតធំស្តង់ដារខ្ពស់ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ស្ទើរទូទាំងប្រទេស៕
សូមពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ!