(ភ្នំពេញ)៖ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ បងប្អូនអាជីវករទាំងអស់អាចទទួលការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង ដែលអាចឱ្យលោកអ្នកទទួលប្រាក់តាមបែបឌីជីថលដែលលឿន និងមានសុវត្ថិភាពបំផុត ទូទាត់ហើយចូលភ្លាមៗ ព្រមទាំងអាចទទួលប្រាក់បានពីគ្រប់អតិថិជនធនាគារផ្សេងៗជាច្រើន។

រាល់ការទូទាត់តាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង ពីគ្រប់ធនាគារក្នុងស្រុកទាំងអស់ មិនតម្រូវឱ្យមានការកាត់ថ្លៃសេវា លើការទូទាត់អ្វីទាំងអស់ ជាពិសេសផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការចំណូល ចំណាយ ផ្សេងៗតាមរយៈកម្មវិធី Chip Mong Bank App បានគ្រប់ពេលវេលាទៀតផង។

បងប្អូនទាំងអស់អាចបង្កើត QR កូដសម្រាប់គណនីរបស់លោកអ្នក តាមមុខងារ Chip Mong QR ដែលមាននៅក្នុង Chip Mong Bank App។

មិនទាន់មានគណនី? បង្កើតគណនីធនាគារ ជីប ម៉ុង ឥឡូវនេះដោយទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Chip Mong Bank App! បង្កើតភ្លាម ធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុបានភ្លាម!

ios: https://apps.apple.com/us/app/chip-mong-bank/id1453457373
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chipmongbank.mobileappproduction
Huawei: https://appgallery.huawei.com/app/C103663167