(បរទេស)៖ សម្រាប់កាលវិភាគប្រកួតប្រណាំងរថយន្ត Formula 1 2025 ត្រូវបានបង្ហាញជាផ្លូវការហើយ ដោយបន្តមានការប្រកួតនៅប្រទេសចិនទៀត ដែលនឹងរៀបចំចាប់ពីថ្ងៃទី២១-២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៥ បន្ទាប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី បើកសម្ពោធពីថ្ងៃទី១៤-១៦ ក្នុងដដែលនោះ។

រំលឹកផងថា កាល ២ឆ្នាំមុន ទីលានប្រណាំង Shanghai International Circuit បានរៀបចំជាមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី២១ ខែមេសានេះ នឹងចាប់ផ្តើមការប្រកួត Formula 1 ម្តងទៀត ដែលនេះជាត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញ ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាតរាតត្បាត COVID-19។

ខាងក្រោមនេះជាកាលវិភាគប្រណាំងរថយន្ត Formula 1 2025៖