(ស្វាយរៀង)៖ លទ្ធផលវគ្គ ៤ក្រុមចុងក្រោយពានរង្វាន់ស្វាយរៀង ផ្នែកនារី លើកទី១ ឆ្នាំ២០២៤ នាថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ ទី១១-១២ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីលានវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ស្វាយរំពារមានដូចខាងក្រោម៖

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
- ម៉ោង ៨៖០០នាទីរសៀល [សសយក ស្រុករំដួល ៦-០ វិទ្យាល័យព្រះពន្លា]។

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
- ម៉ោង ៨៖០០ព្រឹក [សសយក ស្រុកកំពង់រោទិ៍ ០-៥ សសយក ស្រុកស្វាយទាប]។

ដូច្នេះនៅពេលនេះបានរកឃើញក្រុមសសយក ស្រុករំដួល និង ក្រុមសសយក ស្រុកស្វាយទាប ត្រូវឡើងទៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រហើយ៕