(សៀមរាប)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍នឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Car and Bike Festival ក្រោមប្រធានបទ៖ ជំនួបយានយន្តជំរុញទេសចរណ៍ នៅព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបចាស់ នាថ្ងៃទី២៤-២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ខាងមុខ ពោលព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅសល់តែ២ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ។

សូមទស្សនាវីដេអូស្ព័តនៃព្រឹត្តិការណ៍ Car and Bike Festival៖