(បរទេស)៖ ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីរបស់វៀតណាម VinFast កំពុងត្រូវបានប្តឹងនៅក្នុងតុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាពីបទមិនបានបង់ថ្លៃជួលសម្រាប់ហាង។ នេះបើយោងតាមពាក្យបណ្តឹងដែលប្តឹងដោយក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មអចលនទ្រព្យ SPG Center LLC ប៉ុន្តែ VinFast បាននិយាយថា មិនត្រឹមដូច្នោះទេ។

SPG បាននិយាយថា VinFast បានជួលកន្លែងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបមួយនៅ Palo Alto ចាប់ពីចុងខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ប៉ុន្តែបានឈប់បង់ប្រាក់ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានរហូតដល់ ៣៥៦០០០ដុល្លារ។

VinFast បានថ្លែងប្រាប់ Reuters ថា "ការចោទប្រកាន់ថា VinFast មិនបានបង់ថ្លៃជួលចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៤ គឺមិនត្រឹមត្រូវទេ"។

VinFast បានបន្ថែមថា "យើងបានធ្វើការបង់ប្រាក់ជួលប្រចាំខែរហូត រួមទាំងខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៤។ យើងបានផ្អាកការទូទាត់ថ្លៃជួលតាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៤ ដោយសារការចរចាបន្តជាមួយភាគីម្ចាស់ជួល ដើម្បីកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងជួល"។

SPG បាននិយាយនៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងរបស់ខ្លួនថា ខ្លួនបានផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ VinFast ដើម្បីបង់ប្រាក់ ប៉ុន្តែ VinFast មិនបានគោរពតាមតម្រូវការនៃសេចក្តីជូនដំណឹងត្រឹមថ្ងៃផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា។

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត EV វៀតណាមមួយនេះ ប្រឈមមុខនឹងការស៊ើបអង្កេតពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកាលពីខែមេសា នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា មានមនុស្ស ៤នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរថយន្ត VF8 របស់ក្រុមហ៊ុន VinFast ។ ករណីមួយទៀតគឺការរំលោភលើការចោទប្រកាន់របស់ ArcelorMittal ពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ាតង់ថ្មីសម្រាប់អាលុយមីញ៉ូមដែលប្រើក្នុង VF 8។

ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ចំនួនពីរក៏បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងកាលពីខែមេសាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន VinFast ក្នុងនាមម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលបានចោទប្រកាន់លើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនពិត ដែលបណ្តាលឱ្យពួកគេមានគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ៕