(ភ្នំពេញ)៖ ប្រធានក្លិប KKIF បានបង្ហាញថា កីឡាករគុនខ្មែរ សុខ ធី និងត្រូវតទាល់ជាមួយជើងខ្លាំង ៣ប្រទេសផ្សេងគ្នា នៅកម្មវិធី I-1 World Championships ដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ I-1 World CHAMPIONSHIPS ជាមួយគ្នានោះ អ្នកលេងគុនខ្មែរ ឈឿង ល្វៃ ត្រូវតទាល់ជាមួយជើងខ្លាំង LUCA LOMBARDO ក្នុងកម្មវិធី I-1 SUPREME CHAMPIONSHIPS ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នាទីក្រុងហុងកុង ៕