(ភ្នំពេញ)៖ ឈ្នះដំណើរកម្សាន្ដទៅព្រឹត្តិការណ៍ Paris Olympic 2024 ឬ Shanghai Fashion Week ដោយគ្រាន់តែទូទាត់ជាមួយកាតVisa របស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង​ អស់ចាប់ពី១៥ដុល្លារឡើងទៅ ក្នុងមួយវិក្កយបត្រ នៅផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង ២១៧១ មេហ្គា ម៉ល។

ពិតជាងាយស្រួលមែនទេនដើម្បីចូលរួមផ្សងរង្វាន់! សូមរីករាយនឹងការទូទាត់ទំនិញសប្បាយៗនៅក្នុងឱកាសនេះទាំងអស់គ្នា។

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការផ្តល់ជូនពិសេស៖ https://bit.ly/3RzOlc2

របៀបស្នើកាត៖ https://youtu.be/2NxSdtod2D4

មិនទាន់មានកាត Visa របស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង? ស្នើកាតឥឡូវនេះតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Chip Mong Bank App!
*ios: https://apps.apple.com/us/app/chip-mong-bank/id1453457373
*Android: https://play.google.com/store/apps/details...
*Huawei: https://appgallery.huawei.com/app/C103663167