(ភ្នំពេញ)៖ តម្លៃពិសេស សម្រាប់បំណាច់ឆ្នាំ២០២៤ ពីក្រុមហ៊ុន Safe Home ក្នុងការតម្លើងកាំមេរ៉ាសុវត្ថិភាព គ្រប់ប្រភេទ។

ត្រូវការក្រុមហ៊ុន ដែលមានជាង ជាបុគ្គលិកផ្ទាល់ មានជំនាញច្បាស់លាស់ មានភាពទំនួលខុសត្រូវ ជាមួយនឹងរចនាបថស្អាត ដើម្បីជៀសវាងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន យកជាងពីខាងក្រៅធ្វើជួន ដោយគ្មានទំនួលខុសត្រូវ និងសេវាកម្ម សូមជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន Safe Home។

ក្រុមហ៊ុន Safe Home ទទួលចែកចាយនូវផលិតល្អបំផុត ពីរោងចក្រផ្ទាល់។ លោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកធ្វើការតេស្តសាកល្បង ពីកម្រិតរូបភាពបាន។ តម្លៃពិតជាសំខាន់ តែអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺ៖ សេវាកម្ម គុណភាព និងទំនុកចិត្ត។

រាល់ការទិញជាឈុត អតិថិជននឹងទទួលបាននូវការ Free ដូចជា៖ ការតំឡើងដោយឥតគិតថ្លៃ, Hard disk, Power Supply, ខ្សែកាមេរ៉ា, ខ្សែ HDMI/VGA, ក្បាលBNC, DDNS/Cluod IP សម្រាប់មើលតាមទូរស័ព្ទ ជាមួយនិងការធានាពេញ១ឆ្នាំ។

E-mail: [email protected] និងទៅកាន់អាសយដ្ឋាន នៅជិតស្តុបអាងទឹកអូរទ្បាំពិច #168D, St. 215 (Nehru Blvd), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, ចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងរកទីតាំងហាង https://goo.gl/maps/JdvWpUzgrgT2

ព័ត៌មានលម្អិត តាមទូរស័ព្ទលេខ៖ ០២៣ ៨៨៥ ៣៦៩, ០៧៧ ៥០៥ ៤០០, ០៩៣ ៥០៥ ៤០០, Telegram / Line / Viber: ០៧៧ ៥០៥ ៤០០៕