(ភ្នំពេញ)៖ ទឹកឃ្មុំ១តោនៗមិនងាយផលិតផលនោះឡើយ ដោយសារជារបស់កម្រ ហើយមានតម្រូវការខ្ពស់។ ទឹកឃ្មុំ គឺជាឱសថធម្មជាតិដ៏មានប្រសិទ្ធភាព និងជាគ្រឿងផ្សំភេសជ្ជៈដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាព។

ខាងក្រោមនេះជាប្រទេស១០ដែលផលិតទឹកឃ្មុំធម្មជាតិច្រើនជាងគេក្នុងឆ្នាំ២០២១៖

១០. ប្រេស៉ីល ផលិតបាន ៥៥,៨២៨តោន

៩. សហរដ្ឋអាមរិក ផលិតបាន ៥៧,៣៦៤តោន

៨. ម៉ិកស៉ិក ផលិតបាន ៦២,០៨០តោន

៧. រុស្ស៉ី ផលិតបាន ៦៤,៥៣៣តោន

៦. ឥណ្ឌា ផលិតបាន ៦៦,២៧៨តោន

៥. អ៊ុយក្រែន ផលិតបាន ៦៨,៥៥៨តោន

៤. អាហ្សង់ទីន ផលិតបាន ៧១,៣១៨តោន

៣. អ៉ីរ៉ង់ ផលិតបាន ៧៧,១៥២តោន

២. តួកគី ផលិតបាន ៩៦,៣៤៤តោន

១. ចិន ផលិតបាន ៤៨៥,៩៦០តោន៕