(ភ្នំពេញ)៖ សត្វនាគ គឺជាសត្វទេពក្នុងទេវកថា ឬក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នារបស់មនុស្សជាតិ ដោយនាគខ្លះអាចហោះហើរបាន អាចព្រួសភ្លើងបាន អាចនៅក្នុងទឹកបាន ឬជាយានជំនិះរបស់អាទិទេពផងដែរ ប៉ុន្តែរូបរាងរបស់នាគក្នុងវប្បធម៌នីមួយៗមិនដូចគ្នានោះទេ។

ខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំសូមបន្តបង្ហាញនាគក្នុងវប្បធម៌នៅតំបន់អាស៊ី៖

I. នាគក្នុងវប្បធម៌នៅទ្វីបអាស៊ី (ត)

៦. នាគក្នុងវប្បធម៌ចិន (Chinese dragons) មានលក្ខណៈសឹងតែមិនខុសគ្នាឡើយ៖
* Lóng

 


* Bashe or Pa snake

 

 


* Han Long

 

 

 

៧. នាគក្នុងវប្បធម៌កូរ៉េ (Korean dragons) ស្ថិតនៅចន្លោះរវាងវប្បធម៌ចិននិងជប៉ុន៖
* Yong (Mireu)

 


* Imoogi

 

 

 

៨. នាគក្នុងវប្បធម៌ទីបេ (Tibetan dragons) មានតែ១គត់៖
* Druk

 

 

៩. នាគក្នុងវប្បធម៌ស៊ីបេរី (Siberian dragons) ស្ថិតនៅចន្លោះវប្បធម៌អាស៊ីនិងអឺរ៉ុប៖
* Herensuge

 


* Yilbegän

 

">

https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328354-2024-02-12-12-24-40.html