(ភ្នំពេញ)៖ យើងខ្ញុំបានលើកបង្ហាញអំពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅប្រទេសកម្ពុជា និងឥណ្ឌូណេស៉ី ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់លើកបង្ហាញបន្តអំពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅប្រទេសឡាវវិញម្ដង ដែលមានដល់ទៅ៣ទីតាំង/តំបន់។

អង្គការយូណេស្កូបានចុះបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកនៅប្រទេសឡាវមានចំនួន៣ទីតាំង ក្នុងនោះរួមមាន៖

១. ទីក្រុងហ្លួងព្រះបាង (Town of Luang Prabang) ឆ្នាំ១៩៩៥

២. តំបន់ទេសភាពវប្បធម៌ចម្ប៉ាស័ក (Vat Phou and Associated Ancient Settlements within the Champasak Cultural Landscape) ឆ្នាំ២០០១ ទំហំ៣៩,០០០ហិកតា

៣. ឧទ្យានពាងសិលា (Plain of Jars) ឆ្នាំ២០១៩ ទំហំជាង១៧៤ហិកតា

(ភាគ១)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/286481-2023-04-12-11-23-02.html

(ភាគ២)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/286830-2023-04-13-10-12-18.html