(ភ្នំពេញ)៖ យើងខ្ញុំបានលើកបង្ហាញអំពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅប្រទេសកម្ពុជា ឥណ្ឌូណេស៉ី ឡាវ ម៉ាឡេស៉ី និងមីយ៉ាន់ម៉ា ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់លើកបង្ហាញបន្តអំពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅប្រទេសហ្វីលីពីនវិញម្ដង ដែលមានដល់ទៅ៦ទីតាំង/តំបន់ឯណោះ។

អង្គការយូណេស្កូបានចុះបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកនៅប្រទេសហ្វីលីពីនចំនួន៦ទីតាំង ក្នុងនោះរួមមាន៖

១. ព្រះវិហារកាតូលិករចនាបថបារុក (Baroque Churches) ឆ្នាំ១៩៩៣

២. ឧទ្យានជាតិថ្មប៉ប្រះទឹកធួបបាតាហា (Tubbataha Reefs Natural Park) ឆ្នាំ១៩៩៣ ទំហំ១៣០,០២៨ហិកតា

៣. តំបន់កសិកម្មស្រូវតាមជម្រាលភ្នំហ្វីលីពីន (Rice Terraces of the Philippine Cordilleras) ឆ្នាំ១៩៩៥

៤. ទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រវីហ្កាន (Historic Town of Vigan) ឆ្នាំ១៩៩៩

៥. ឧទ្យានជាតិទន្លេក្រោមដីព័រតូ-ព្រីនសា (Puerto-Princesa Subterranean River National Park) ឆ្នាំ១៩៩៩ ទំហំ៥,៧៥៣ហិកតា

៦. ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំហាមីហ្គីតាន (Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary) ឆ្នាំ២០១៤

(ភាគទី១)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/286481-2023-04-12-11-23-02.html
(ភាគទី២)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/286830-2023-04-13-10-12-18.html
(ភាគទី៣)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/286981-2023-04-14-11-11-56.html
(ភាគទី៤)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/287036-2023-04-15-12-31-25.html
(
ភាគទី៥)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/287193-2023-04-17-10-09-12.html